Kontoret er åbent

Vi har åbent i administrationen

Arsenalvej 20, 9800 Hjørring

Mandag - onsdag 8:00 til 15:00

Torsdag 8:00 til 17:00

Fredag 8.00 til 13.00

 

Du kan også ringe til os på tlf. 98 92 63 33 eller

sende en mail på bonord@bonord.dk

 

 

Din vicevært

Viceværten tager sig af serviceopgaver på ejendommen både udvendigt og indvendigt.

Viceværten har ansvaret for de udvendige arealer, installationer og beboerservice i dit område.

 • Småreparationer i boligen
 • Vedligeholdelse af grønne arealer
 • Vedligeholdelse af indendørs arealer
 • Måleraflæsninger
 • Tilsyn med ejendommens tilstand

ViceværtmandHar du behov for hjælp i din bolig - ring til din vicevært - på hverdage:

Man-torsdag mellem kl. 7.30 - 16.00 og fredag kl. 7.30 - 12.30.

Hvis det er nødvendigt, vil viceværten rekvirere håndværkere til at løse problemet.

Find kontaktoplysninger på din vicevært i menuen til venstre.

Ved akut opståede skader udenfor kontorets åbningstid kontakt:

Falck Teleservice

Telefon: 7012 1320.

 

Valdemarshave

Afdelingsbestyrelsen

Liste over afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter i din afdeling.

 

Formand

Peter Clemmensen

Valdemarsgade 10, st. 1

9700 Brønderslev

Tlf.: 4031 5192

E-mail: pbstjerne@hotmail.com

 

Næstformand

Juhl Jørgensen

Vestergårdsgade 7, 2. 1

9700 Brønderselv

 

Bestyrelsesmedlemmer

Christian Grande

Valdemarsgade 8, 2. 1

9700 Brønderslev

 

Birthe Steffensen

Valdemarsgade 12, 2. 2

9700 Brønderslev

 

Lars K. Larsen

Valdemarsgade 12, 3. 1

9700 Brønderslev

 

1. Suppleant

Kirsten Hansen

2. Suppleant

Henry E. Jensen

Afdelingsmøder

Mindst en gang om året indkaldes afdelingens beboere til afdelingsmøde.

I boligorganisationens vedtægter står reglerne for indkaldelse, dagsorden,

behandling af indkomne forslag fra beboerne, valg til afdelingsbestyrelsen, stemmeafgivning m.m.

Her kan du få et indblik i afdelingsbestyrelsens arbejde.

Nedenfor finder du indkaldelser og referater.

 • 319,00 KB
  2019.09.17 - Referat afdelingsmøde.pdf
 • 200,57 KB
  2020.09.08 - Referat afdelingsmøde.pdf
 • 108,54 KB
  2021.05.06 - Referat bestyrelsesmøde.pdf
 • 301,12 KB
  2021.09.01 - Referat afdelingsmøde.pdf
 • 72,71 KB
  2021.10.25 - Referat afdelingsmøde.pdf
 • 70,60 KB
  2022.03.15 - Referat afdelingsmøde.pdf
 • 68,99 KB
  2022.07.06 - Referat bestyrelsesmøde.pdf
 • 327,19 KB
  2022.09.08 - Referat budgetmøde.pdf
 • 94,24 KB
  2022.11.09 - Referat afdelingsmøde.pdf
 • 67,01 KB
  2023.02.15 - Referat afdelingsmøde.pdf
 • 100,34 KB
  2023.07.04 - Referat afdelingsmøde.pdf
 • 67,89 KB
  2023.09.09 - Referat bestyrelsesmøde.pdf
 • 235,35 KB
  2023.09.11 - Referat budgetmøde.pdf
 • 27,42 KB
  2024.03.13 - Referat bestyrelsesmøde.pdf

Budget

Enhver almen boligafdeling er en økonomisk selvstændig enhed, der er uafhængig af både boligorganisationen og alle de andre af boligorganisationens boligafdelinger.

Boligafdelingernes indtægter, og det vil hovedsagelig sige husleje, skal derfor af samme årsag dække alle boligafdelingens udgifter.

Og stiger udgifterne, må huslejen følge med.

Budgettet er det redskab, der fastlægger den nødvendige lejeindtægt for det kommende år.

Budgettet udarbejdes efter balanceprincip, hvor udgifter opvejes af indtægter.

Budgettet skal – efter behandling i afdelingsbestyrelsen – forelægges til godkendelse på afdelingsmøde,

der afholdes hvert år 3 måneder før næste regnskabsårs begyndelse.

I Boligselskabet Nordjylland afholdes mødet typisk i løbet af september måned.

Udover behandlingen i afdelingsbestyrelsen og på afdelingsmødet, skal boligorganisationen bestyrelse ligeledes godkende budgettet.

Du kan se din afdelings budget her:

 • 774,25 KB
  Budget 2021.pdf

 

Din vicevært

Et team af dygtige medarbejdere servicerer dig og din afdeling

Alle afdelinger har tilknyttet en vicevært. De fleste viceværter har flere adresser at passe, så du kan ikke altid finde dem i dit område. 

Er din vicevært ikke lige i området, kan han/hun kontaktes på sin mobiltelefon.

Viceværterne har sin daglige arbejdstid man- til torsdag kl. 7.30 - 16.00 og fredag kl. 7.30 - 12.30.

Har du brug for hjælp i din bolig, kan du altid kontakte dem i dette tidsrum.

Ring til: Blåt team Nord 

Tlf: 96231827.

Energimærker

Energimærke er et dokument, der fortæller om boligens energiforbrug og synliggør energieffektivitet.

Energimærke på vej.

 

Fakta

Velkommen til afdeling 41 - Valdemarshave - Brønderslev Kommune

Læs mere om din afdeling her:

Vestergårdsgade og Valdemarsgade

Se også udlejningsmaterialet her.

Husdyr

Det er IKKE tilladt at have husdyr i denne afdeling.

Husorden

Alle boligafdelinger har en husorden, der er med til at skabe tryghed og tilfredshed blandt jer beboere.

Den indeholder typisk regler om affald, boldspil, forurening, husdyr, maskiner, musik og parkering m.m.

Husorden skaber god ro og orden for beboerne og holder bebyggelsen og fællesarealerne i pæn stand.

For at den skal virke i praksis, er det vigtigt, at du kender den og føler et ejerskab til den.

 

Her kan du læse mere om husorden for din afdeling.

 

Særligt om husorden i denne afdeling - Valdemarshave

Altaner/Altangange:

Vicevært efterser afløb på overdækkede terrasser 1 x årligt.

 

 Glaspartier/Vinduer:

Alle vinduer og glaspartier rengøres udvendigt af boligselskabet 6 x per år – ulige måneder.

Alle dør og vinduesbeslag smøres og renses hvert 2. år af boligselskabet.

 

Haver:

Alle hække klippes 2 x årligt af boligselskabet.

 

Indeklima:

Bemærk at lejligheden er forsynet med et udluftningsanlæg som ikke må slukkes.

Anlægget kræver løbende vedligehold, hvor bl.a. filtre skiftes. Dette kræver adgang til lejligheden efter forudgående varsel.

 

Information

Vinter 2021-22.

 

Her kan du læse om snerydning og saltning i din afdeling.

 • 97,45 KB
  Snerydning 2021-22.pdf

Regnskab

Du kan her se regnskabet for din afdeling.

Regnskabet viser resultatet af årets drift – kaldt resultatopgørelse – for en given periode og samtidig en balance,

der viser formueregnskabet – ved periodens afslutning.

 • 2,63 MB
  2019 Regnskab.pdf
 • 470,09 KB
  2020 Regnskab.pdf
 • 488,29 KB
  2022 Regnskab.pdf

Råderetten

Råderet i din bolig – få medindflydelse på din indretning og del dine boligdrømme med os.

Ændringer og forbedringer i boligen skal udføres med hensyntagen til boligens oprindelige karakter.

Der stilles krav om, at ændrin­gerne bliver udført håndværksmæssigt og materialemæssigt korrekt.

Som udgangspunkt kan du selv bestemme, hvad der skal ændres, og samtidig skal du selv tage ansvar for, at arbejdet bliver udført og finan­sieret.

Husk altid at anmelde arbejdet til os – før du går i gang med individuel modernisering og forbedringsarbejde kontakt din inspektør,

hvor den videre proces aftales nærmere. Arbejdet må først sættes i gang, når du har fået vores skriftlige godkendelse.

Klik her og læs mere om brug af råderetten.

Har du spørgsmål om råderet i din bolig, kan du altid henvende dig til din inspektør.

TV og internet

Der er forskellige antenneforhold tilsluttet i vores afdelinger.

Det fremgår af faktabladet, hvilket antenneforhold, der hører til din lejlighed eller

om lejer frit kan vælge mellem udbydere til at levere indholdet af tv og internet.

Du finder faktabladet i fanen i venstre side.

Er du i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte os.

Vand- og varmeregnskab

Vand- og varmeregnskaber udarbejdes én gang årligt. Regnskabsperioden behøver ikke følge kalenderåret. 

Når vand- og varmeregnskabssåret er gået, vil målerfirmaet, der er tilknyttet Boligselskabet, foretage aflæsninger.

Det fremgår af din lejekontrakt, hvornår regnskabsperioden starter/slutter.

Boligselskabet indsender oplysninger, om indbetalt aconto udgifter samt årets vand- og varmeforbrug.

Målerfirmaet udregner og fordeler herefter årets forbrug samt opgør hver enkelt beboers tilbage- og efterbetaling. 

Boligselskabet har en frist på 4 måneder til at udsende forbrugsregnskabet fra regnskabsperioden er slut.

Der foretages herefter reguleringer af aconto udgiften, hvis der er en større over- eller underbetaling.

Evt. indsigelse mod forbrugsregnskabet skal ske skriftligt til Boligselskabet senest 6 uger efter modtagelsen jfr. Lov om leje af almene boliger § 56, stk. 3.

 

Her kan du læse råd om fornuftig brug af vand og varme.

Vaskeri

Det fremgår af faktabladet, om der er tilknyttet fællesvaskeri i din ejendom.

Kan ejendommens el- og afløbskapacitet klare det, har du ret til at installere vaskemaskine

og tørretumbler i lejligheden.

Du finder faktabladet i fanen i venstre side.

Er du i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte din vicevært.