Kontoret er åbent

Vi har åbent i administrationen

Arsenalvej 20, 9800 Hjørring

Mandag - onsdag 8:00 til 15:00

Torsdag 8:00 til 17:00

Fredag 8.00 til 13.00

 

Du kan også ringe til os på tlf. 98 92 63 33 eller

sende en mail på bonord@bonord.dk

 

 

Din vicevært

Viceværten tager sig af serviceopgaver på ejendommen både udvendigt og indvendigt.

Viceværten har ansvaret for de udvendige arealer, installationer og beboerservice i dit område.

 • Småreparationer i boligen
 • Vedligeholdelse af grønne arealer
 • Vedligeholdelse af indendørs arealer
 • Måleraflæsninger
 • Tilsyn med ejendommens tilstand

ViceværtmandHar du behov for hjælp i din bolig - ring til din vicevært - på hverdage:

Man-torsdag mellem kl. 7.30 - 16.00 og fredag kl. 7.30 - 12.30.

Hvis det er nødvendigt, vil viceværten rekvirere håndværkere til at løse problemet.

Find kontaktoplysninger på din vicevært i menuen til venstre.

Ved akut opståede skader udenfor kontorets åbningstid kontakt:

Falck Teleservice

Telefon: 7012 1320.

 

Toftegårdsvej, Sulsted

Afdelingsbestyrelsen

 

Bestyrelsen - opdatereret d. 09. november 2023 - består af:

 

Formand:

Tina Dalsgaard

Toftegårdsvej 97

9381 Sulsted

 

Næstformand:

Gunnar Leo Madsen

Toftegårdsvej 77

9381 Sulsted

 

Medlem:

Oda Laursen

Toftegårdsvej 53

9381 Sulsted

 

Karina Gelardi

Toftegårdsvej 61

9381 Sulsted

 

Ole Schnoor

Toftegårdsvej 69

9381 Sulsted

 

Suppleant:

Hans Mortensen

Toftegårdsvej 73

9381 Sulsted


 

Afdelingsmøder

Mindst en gang om året indkaldes afdelingens beboere til afdelingsmøde.

I boligorganisationens vedtægter står reglerne for indkaldelse,

dagsorden, behandling af indkomne forslag fra beboerne, valg til afdelingsbestyrelsen, stemmeafgivning m.m.

Klik her og få et indblik i afdelingsbestyrelsens arbejde.

Nedenfor finder du indkaldelser og referater.

 • 309,45 KB
  2021.06.24 - Opstartsmøde.pdf
 • 205,16 KB
  2021.09.21 - Referat budgetmøde.pdf
 • 91,40 KB
  2021.11.29 - Referat afdelingsbestyrelsesmøde.pdf
 • 104,64 KB
  2022.04.21 - Referat af afdelingsbestyrelsesmøde.pdf
 • 104,75 KB
  2022.09.05 - Referat afdelingsbestyrelsesmøde.pdf
 • 226,29 KB
  2022.09.22 - Referat budgetmøde.pdf
 • 106,04 KB
  2022.10.10 og 2022.11.16 - Referat afdelingsbestyrelsesmøde.pdf
 • 108,96 KB
  2023.04.20 - Referat af afdelingsbestyrelsesmøde.pdf
 • 72,84 KB
  2023.08.14 - Referat afdelingsbestyrelsesmøde.pdf
 • 408,23 KB
  2023.09.12 - Referat budgetmøde.pdf
 • 60,01 KB
  2023.09.12 - Referat formandens beretning.pdf
 • 58,94 KB
  2023.09.18 - Referat af afdelingsbestyrelsesmøde.pdf

Beboer information

 

Invitation til julefrokost d. 29. november 2023 og orientering om gløgg og æbleskiver 1. søndag i december kan ses her

 

Her finder du informationer om materialer og installationer i din bolig.

Du kan også læse, hvordan du vedligeholder materiale og udstyr i daglig brug.

Beboermappe - vedr. installationer

Daglig brug - emhætte

Brugsanvisning - kogeplade

Brugsanvisning - ovn

Varmtvandsunit

Ventilationsanlæg

Boligpræsentation

Vi har lavet en spændende videopræsentation af boligerne,

så du nemt og hurtigt kan få en fremvisning.

Se vores boligpræsentation her:

Budget

Enhver almen boligafdeling er en økonomisk selvstændig enhed, der er uafhængig af både boligorganisationen og alle de andre af boligorganisationens boligafdelinger.

Boligafdelingernes indtægter, og det vil hovedsagelig sige husleje, skal derfor af samme årsag dække alle boligafdelingens udgifter.

Og stiger udgifterne, må huslejen følge med.

Budgettet er det redskab, der fastlægger den nødvendige lejeindtægt for det kommende år.

Budgettet udarbejdes efter balanceprincip, hvor udgifter opvejes af indtægter.

Budgettet skal – efter behandling i afdelingsbestyrelsen – forelægges til godkendelse på afdelingsmøde,

der afholdes hvert år 3 måneder før næste regnskabsårs begyndelse.

I Boligselskabet Nordjylland afholdes mødet typisk i løbet af september måned.

Udover behandlingen i afdelingsbestyrelsen og på afdelingsmødet, skal boligorganisationen bestyrelse ligeledes godkende budgettet.

Du kan se din afdelings budget her:

Din vicevært

Et team af dygtige medarbejdere servicerer dig og din afdeling

Alle afdelinger har tilknyttet en vicevært. De fleste viceværter har flere adresser at passe, så du kan ikke altid finde dem i dit område. 

Er din vicevært ikke lige i området, kan han/hun kontaktes på sin mobiltelefon.

Viceværterne har sin daglige arbejdstid man- til torsdag kl. 7.30 - 16.00 og fredag kl. 7.30 - 12.30.

Har du brug for hjælp i din bolig, kan du altid kontakte dem i dette tidsrum.

Ring til: Blåt team Nord

Mobil: 96231827.

Energimærker

Energimærke er et dokument, der fortæller om boligens energiforbrug og synliggør energieffektivitet.

Energimærke på vej.

Fakta

Velkommen til afdeling 76 - Sulsted - Aalborg Kommune

Læs mere om din afdeling her:

Toftegårdsvej

 

Du kan også se mere i udlejningsmaterialet her.

Husdyr

I Boligselskabet Nordjylland er det beboerne, der bestemmer, om man må have hund og kat eller ikke.

Beslutningen træffes på et afdelingsmøde ved almindeligt stemmeflertal.

Vedtager et afdelingsmøde, at der skal ske ændringer i reglerne om husdyr, får en sådan beslutning kun betydning fremadrettet.

Vælger afdelingsmødet f.eks. at forbyde husdyr - gælder dette ikke i forhold til dyr, hvor der tidligere er givet tilladelse fra Boligselskabet. 

DER SKAL ALTID SØGES OM TILLADELSE TIL AT HAVE HUSDYR.

Din ansøgning kan sendes til os pr. mail. Husk at oplyse, hvor du bor.

 

Her kan du læse, om reglerne for husdyrhold i din afdeling.

Husorden

Husorden for din afdeling - generelt

Alle boligafdelinger har en husorden, der er med til at skabe tryghed og tilfredshed blandt jer beboere.

Den indeholder typisk regler om affald, boldspil, forurening, husdyr, maskiner, musik og parkering m.m.

Husorden skaber god ro og orden for beboerne og holder bebyggelsen og fællesarealerne i pæn stand.

For at den skal virke i praksis, er det vigtigt, at du kender den og føler et ejerskab til den.

 

Her kan du læse mere om husorden for din afdeling.

Regnskab

Du kan her se regnskabet for din afdeling.

Regnskabet viser resultatet af årets drift – kaldt resultatopgørelse – for en given periode og samtidig en balance,

der viser formueregnskabet – ved periodens afslutning.

 • 443,77 KB
  2020 Regnskab.pdf
 • 492,81 KB
  2022 Regnskab.pdf

Råderetten

Råderet i din bolig – få medindflydelse på din indretning og del dine boligdrømme med os.

Ændringer og forbedringer i boligen skal udføres med hensyntagen til boligens oprindelige karakter.

Der stilles krav om, at ændrin­gerne bliver udført håndværksmæssigt og materialemæssigt korrekt.

Som udgangspunkt kan du selv bestemme, hvad der skal ændres, og samtidig skal du selv tage ansvar for, at arbejdet bliver udført og finan­sieret.

Husk altid at anmelde arbejdet til os – før du går i gang med individuel modernisering og forbedringsarbejde kontakt din inspektør,

hvor den videre proces aftales nærmere. Arbejdet må først sættes i gang, når du har fået vores skriftlige godkendelse.

Klik her og læs mere om brug af råderetten.

Her kan du se råderetskataloget for din afdeling.

Har du spørgsmål om råderet i din bolig, kan du altid henvende dig til din inspektør.

TV og internet

Afdelingerne har forskellige antenneforhold.

Det fremgår af faktabladet, hvilket antenneforhold, der hører til din lejlighed eller

om du frit selv kan vælge en udbyder til at levere indholdet af tv og internet.

Hvis det er frit valg, er kundeforholdet direkte mellem lejer og udbyder.

Du finder faktabladet i fanen i venstre side.

Er du i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte os – så hjælper vi dig gerne.

Vand- og varmeregnskab

Vand- og varmeregnskaber udarbejdes én gang årligt. Regnskabsperioden behøver ikke følge kalenderåret. Når vand- og varmeregnskabssåret er gået,

vil målerfirmaet, der er tilknyttet Boligselskabet, foretage aflæsninger.

Det fremgår af din lejekontrakt, hvornår regnskabsperioden starter/slutter.

Boligselskabet indsender oplysninger, om indbetalt aconto udgifter samt årets vand- og varmeforbrug.

Målerfirmaet udregner og fordeler herefter årets forbrug samt opgør hver enkelt beboers tilbage- og efterbetaling. 

Boligselskabet har en frist på 4 måneder til at udsende forbrugsregnskabet fra regnskabsperioden er slut.

Der foretages herefter reguleringer af aconto udgiften, hvis der er en større over- eller underbetaling.

Evt. indsigelse mod forbrugsregnskabet skal ske skriftligt til Boligselskabet senest 6 uger efter modtagelsen jfr. Lov om leje af almene boliger § 56, stk. 3.

 

Her kan du læse råd om fornuftig brug af vand og varme.

 

Vaskeri

Det fremgår af faktabladet, om der er tilknyttet fællesvaskeri i din ejendom.

Kan ejendommens el- og afløbskapacitet klare det, har du ret til at installere vaskemaskine og

tørretumbler i lejligheden.

Du finder faktabladet i fanen i venstre side.

Er du i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte din vicevært.