Her finder du nyttig information som er værd at vide som beboer eller kommende beboer.

Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål her på hjemmesiden, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os.

Hvad er en almen bolig

At bo i en almen bolig

En stor del af de ca. 1 million danskere, der bor i en almen bolig, tænker måske ikke i hverdagen over, hvad det betyder at bo i en almen bolig.

 

Beboerne bestemmer

At bo i almen bolig betyder, at du bor i et lille lokalt demokrati, hvor beboerne træffer afgørelser om vedligeholdelse, fornyelse og forbedringer, ligesom det er beboerne, der fastlægger regler for vaskeri, legepladser mv.

Kort sagt har du som beboer stor indflydelse på din egen boligsituation.

 

Ingen skal tjene på dig

Når du bor i en almen bolig, er der ingen, der tjener på huslejen. Huslejen er omkostningsbestemt, det vil sige, at regnskabet skal balancere år for år.

 

Vi tager ansvar

Hos os er der plads til alle. Som alment boligselskab har vi et særligt ansvar for at skabe plads - også til de befolkningsgrupper, der har et specielt behov.  Lige fra unge under uddannelse til familier, ældre eller enlige.

Vi skaber rum og forståelse.

 

Læs mere om at bo alment her.

Hvordan søger jeg en bolig

Boligselskabet Nordjylland er en del af www.boinord.dk, som er en fælles venteliste for mere en 20.000 leje boliger i Nordjylland.

Du skal stå på venteliste for at søge bolig hos Bo i Nord. Jo længere tid, du har været opskrevet på venteliste, desto længere fremme står du. Det er derfor en god idé at skrive dig op i god tid, så du kan optjene anciennitet. Du kan skrive dig på ventelisten, så snart du er fyldt 15 år.

Hvad koster det?

Det koster 200 kroner om året at stå på venteliste, hvilket giver dig adgang til at søge blandt 20.000 boliger.

Du kan stå på venteliste på to måder:

  • Aktiv, hvor du søger bolig og ønsker at modtage boligtilbud
  • I bero, hvor du holder pause i din boligsøgning, men stadig optjener anciennitet

Begge måder koster 200 kroner om året. Du kan altid skifte mellem at være aktiv eller stå i bero.

Undtagelser vedrørende venteliste:

Venteliste – Ungdomsboliger:
Aalborg Kommune: Ønsker du at blive skrevet op til en ungdomsbolig, skal du melde dig ind hos AKU.

Vesthimmerlands Kommune: Du skal skrive dig op på venteliste via Bo i Nord. Send en mail til os på bonord@bonord.dk. Bemærk det er gratis.

Øvrige Kommuner: Du skal skrive dig op på venteliste via Bo i Nord.

Venteliste – Ældreboliger/Plejeboliger:
Hvis du ønsker at blive skrevet op til en af vores ældre- eller plejeboliger, kan du henvende dig til den pågældende kommune.

Når du flytter ind

Hvad skal jeg være opmærksom på når jeg flytter ind

Vi er glade for at kunne byde dig velkommen i Boligselskabet Nordjylland

Inden du flytter ind i din bolig, er der nogle praktiske ting, som er en fordel for dig at have styr på. Det vil vi selvfølgelig gerne hjælpe dig med.

 

Lejekontrakt m.v.:

Når du har fået en bolig i Boligselskabet Nordjylland, får du tilsendt en lejekontrakt, husorden, vedligeholdelsesreglement m.v.

Lejekontrakten og øvrige dokumenter fremsendes elektronisk og skal underskrives med NemID. 

Det er vigtig at få læst alle de fremsendte dokumenter således du f.eks. ved hvordan boligen skal vedligeholdes, hvornår der må bores og regler for kæledyr m.v.

 

Indskudslån

Skulle du ønske at låne til indskud i din nye almene bolig, har du mulighed for at søge kommunen om et indskudslån.

På borger.dk kan du læse om dine aktuelle muligheder og udfylde ansøgningsskemaet med det samme. 

Du kan ansøge om lån her.

Forud for dette skal du kontakte Boligselskabet Nordjylland for at få en boligattestation til brug for ansøgningen.

Hvis du er ny beboer, udsendes attestationen sammen med din huslejekontrakt, når du modtager den til underskrift.

Boligstøtte

Alle beboere har mulighed for, at søge om boligstøtte hos Udbetaling Danmark.

Det er Udbetaling Danmark, som udbetaler boligstøtte.

Besøg den digitale selvbetjeningsløsning på borger.dk her https://www.borger.dk/boligstotte, hvor du også kan beregne, om du er berettiget til boligstøtte.

Hvis du har brug for hjælp til at bruge løsningen, kan du ringe til Udbetaling Danmark på tlf. 7012 8063. 

Dit el-valg

Før du flytter ind, skal du selv vælge elleverandør. Hvis du ikke gør det, vil der ikke være el i din bolig. 

Du får tilbudt, sammen med lejekontrakten, at Boligselskabet Nordjylland tilmelder dig ved en elleverandør.

Ønsker du at skifte elleverandør i boperioden, skal den nye elleverandør afmelde dig ved den nuværende elleverandør. Det er vigtigt, at du ikke selv framelder dig.

Meld flytning

Husk - at meddele din flytning til tilflytningskommunen.

Din adresse flyttes ikke automatisk. Du skal derfor selv sørge for at melde flytning på borger.dk.

Du kan følge linket her.

Indflytningssyn og nøgleudlevering

Kun med en underskrevet lejekontrakt - og betalt indskud og husleje - kan du få udleveret nøglen til din nye bolig.

Du får ved kontraktunderskrivelse et tidspunkt for nøgleudlevering, som er den dag du overtager boligen.

Er der ikke tale om en hverdag, vil du typisk kunne få nøglen den første hverdag derefter.

Nøgleudlevering finder sted i din nye bolig. Denne dag afholder du sammen med viceværten et indflytningssyn.

Fejl- og mangelliste

Du får ved indflytning et link til udfyldelse af en fejl og mangelliste digitalt. Den har du 14 dage til at udfylde.

Medmindre boligen er nybygget, har der boet nogen i den før dig. Derfor kan den bære præg af almindelig slidtage - selvfølgelig ikke mindst hvis det er en ældre bebyggelse.

Viceværten eller inspektøren vil vurdere, hvilke fejl og mangler, der skal udbedres, og hvilke der skal noteres, så du ikke kommer til at hæfte for dem ved din fraflytning.
De væsentligste fejl og mangler vil blive udbedret hurtigst muligt.
Vi opbevarer indflytningsrapporten og fejl- og mangellisten, indtil du fraflytter din bolig.

På den måde kan du være sikker på, at du ikke kommer til at hæfte for fejl og mangler, der er opstået før din overtagelse af boligen.

Du kan med fordel læse pjecen fra BL vedrørende ind- og fraflytning.

 

Indboforsikring

Skal man have en Indboforsikring

Vi anbefaler dig at tegne en indboforsikring. Almindeligvis dækker ejendomsforsikringen brand, brandskade, vandskade, indbrud og forsøg på indbrud, men ikke lejerens normale indbo.

Heller ikke vandskade på indbo, som følge af rør/radiatorsprængninger eller utæt tag eller fygesne dækkes af afdelingen.

Skader forvoldt på tøj i forbindelse med brug af maskiner i fællesvaskeri, er ikke dækket af afdelingens forsikring.

Ved opsætning af egne hårde hvidevarer er man, uanset årsagen, ansvarlig for enhver skade, som skyldes din installation af maskinen.

Ved vandskade skal du f.eks. betale for udbedring af skader i din bolig og evt. underboens, hvis der er sket skade der.

Afdelingerne hvor der er tilladt husdyr, skal man have en dyreforsikring.

Kontakt til viceværten

Kan jeg komme i kontakt med en vicevært hele døgnet

Boligselskabet Nordjylland har en aftale om vagtordning med Falck.

Aftalen er en telefonisk ordning udenfor ejendomsfunktionærens normale arbejdstid, samt weekender og helligdage, hvor der er brug for hurtig og uopsættelig assistance.

Falck vurderer hvert enkelt tilfælde, og står for rekvirering af nødvendig hjælp ud fra afdelingens håndværkerlister.
 

Vagttelefon 7012 1320.

Når du bor i boligen

Vi har samlet nogle praktiske informationer, som du kan få brug for, når du bor i Boligselskabet Nordjylland.
Informationerne er generelle oplysninger om alle afdelingerne.

Er det muligt at bestille ekstra nøgler

De udleverede nøgler er de eneste nøgler til boligen. Derfor skal man rette henvendelse til en låsesmed, hvis man låser sig ude af boligen eller taber sine nøgler.

- Dette er selvfølgelig for egen regning.

I mange tilfælde vil det derfor være en god idé at få opbevaret en nøgle hos f.eks. en nabo eller noget familie.

Du skal passe godt på dine nøgler. Taber du dine nøgler og er usikker på om de er landet i forkerte hænder, kan du være nødt til at få omkodet låsen. 

Har du brug for en eller flere ekstranøgler, kan du bestille dem, ved at kontakte din vicevært.

Hvad er en husorden

Husordenen er afdelingens ordensreglement. Ved indflytning skrives der under på, at man har fået udleveret afdelingens husorden.

Husordenen skal følges af beboerne i boligen, samt af de gæster som kommer på besøg.

Husorden kan du finde denne her på hjemmesiden under din afdeling.

Hvad gør jeg, hvis noget i lejligheden går i stykker

Hvis der sker skader i din lejlighed, skal du straks anmelde det til os på tlf. 9892 6333.

Ved undladelse af anmeldelse vil du blive pålagt at erstatte eventuelle udgifter som følge af den manglende anmeldelse.

Hvordan indgiver jeg en klage over en anden beboer

Vi anbefaler naturligvis, at du først og fremmest tager en snak med personen.

Dette er ikke blot det nemmeste, men det er som regel også den bedste løsning.

Ofte ved personen ikke, at han/hun er til gene for andre.
Hjælper det ikke at snakke med personen, kan du indsende en skriftlig klage til Boligselskabet Nordjylland.  

Se klagevejledning her.

 

Hvem skal holde boligen ved lige, mens jeg bor i den

Hver boligafdeling har vedtaget et vedligeholdelsesreglement. I det kan du se, hvordan boligen skal være, når du flytter ind, mens du bor i den, og når du flytter ud igen.

Du kan også se, hvornår det er dig, og hvornår det er din boligafdeling, der skal betale, hvis noget skal sættes i stand.

Udluftning og opvarmning af boligen skal du som beboer sørge for. For at gøre det nemt, er her gode råd om opvarmning og indeklima

Hvis du ikke holder din bolig ved lige, kan du komme til at betale for at udbedre skaderne, enten mens du bor i boligen, eller når du flytter.

Hvem skal vedligeholde min have

Til de fleste af vores række-, parcelhuse, og nogle af vores stuelejligheder, er der have til. Haverne er selvfølgelig i mange forskellige størrelser, og det er derfor også forskelligt,

hvor meget arbejde der kræves for at passe dem.

Når du underskriver kontrakten på leje af en bolig med have, skriver du samtidig under på, at du har vedligeholdelsespligten af haven.

Det er dig, der bestemmer, hvordan haven skal indrettes, men haven skal passes og vedligeholdes, uanset hvordan du vælger at anlægge din have.
Råderetsregler gælder for din have - se råderetsregler.

Ukrudt skal regelmæssigt fjernes, så det ikke danner frø/og andet til géne for naboerne.
Græsset skal slås jævnligt. Se husorden for nærmere bestemmelser.

Du må gerne anlægge f.eks. en fliseterrasse. Det er altid en god idé at tage en snak med din vicevært eller inspektør, når du har planer om store ændringer i haven.
 

Hvordan aflæses min el-, vand- og varmemåler

Betaler du a/c forbrug til boligselskabet, aflæses din måler én gang om året - og du modtager efterfølgende et forbrugsregnskab, der afregnes over din husleje.

Betaler du IKKE a/c forbrug til boligselskabet, afregner du selv direkte med forsyningsselskaberne.

De fleste forsyningsselskaber kan selv aflæse din måler elektronisk - og du modtager en årsopgørelse, hvis du er tilmeldt betalingsservice, afregnes den herover.

Det er altid en god idé at følge sit eget forbrug, ved at aflæse målerne, eksempelvis én gang i kvartalet.

Hvordan betaler jeg min husleje

Du skal betale din husleje den første hverdag i en måned. Vi anbefaler, at du tilmelder betalingen af huslejen til betalingsservice, så din husleje automatisk bliver trukket fra din bankkonto.  

Vi er behjælpelige med tilmelding på telefon 9892 6333 eller bonord@bonord.dk.

Er dit girokort væk kan du betale din husleje via din bank. Overfør din husleje til Boligselskabets bankkonto – husk at oplyse dit lejernummer.

Du kan finde dit lejernummer på din lejekontrakt.

Kontooplysninger: Reg. nr. 9001 – Kontonr. 458 508 8701.

 

Hvordan undgår jeg fugt i boligen

Når du tager bad, laver mad og tørre tøj eller lignende bliver luften i dit hjem fugtig. Fugt i større mængder og gennem længere tid kan skade boligen og skabe grobund for skimmelsvamp.

 

Hvad er det?

Skimmelsvampe er bittesmå svampe, der viser sig som grønne, sorte, brune eller hvide pletter/skjolder på vægge, lofter, gulve og møbler.

Skimmelsvamp kan være skadelige både for boligen og for dit helbred. – Derfor er det vigtigt, at du er med til at begrænse fugten i din bolig.

 

Gode råd til, hvordan du holder din bolig sund:

Luft ud – lave gennemtræk i boligen 5-10 minutter flere gange dagligt.

Gør grundigt rent med jævne mellemrum.

Hold alle rum opvarmet til samme temperatur (ca. 20 grader).

Tør så vidt muligt ikke tøj indendørs.


Det er vigtigt at tænde for emhætten, når du laver mad – det fjerner både mados og vanddamp. Tør evt. vægge og gulv af efter bad så vandet kommer væk og åben evt. vinduet, da udsugningen ikke fjerner alt fugt.

Hold øje med, om der dannes dug på vinduerne i boligen f.eks. i soveværelset. – Det er et tegn på fugt og tør derfor duggen af og luft ud.

 

Skimmelsvampe skal væk – hvordan?

Hvis du opdager fugtskader og skimmelsvampe i din bolig, skal de fjernes hurtigst muligt – kontakt derfor boligselskabet straks!

Ved mindre arealer kan skimmelsvampe fjernes ved at rense den skimmelramte flade med desinficerende rengøringsmidler (f.eks. klorin eller rodalon).

Lad midlet sidde derpå i ca. 20 minutter, før det afvaskes.

Må jeg have husdyr i min bolig

I nogle afdelinger er husdyr tilladt. Vi henviser til din afdelings husorden eller faktablad for yderligere information om, hvad der gør sig gældende i netop din afdeling.

 

Må jeg sætte hårde hvidevarer ind

Tørretumbler: Du må gerne sætte en tørretumbler op i din bolig. Er der ikke et aftræk i boligen skal det være en kondens-tørretumbler.

Du skal selv betale for tørretumbler og opsætning af den.

Når du flytter, skal du tage tørretumbleren med og retablere, hvis du har lavet ændringer, da du satte tørretumbleren op.

Vaske- og opvaskemaskine: Inden du opsætter maskinen, så giv viceværten besked om dine planer. Viceværten kan oplyse dig om der er kapacitet til en udvidelse.

Husk indboforsikring. Boligselskabet anbefaler, at du har en indboforsikring. Uanset årsagen er du ansvarlig for enhver skade, som skyldes din installation af maskinen.

Ved vandskade skal du f.eks betale for udbedring af skader i din bolig og evt. underboens, hvis der er sket skade der.

 

Der er følgende regler for opsætning af vaske- og opvaskemaskine

  • Arbejdet skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt.
  • Du skal selv betale alle udgifter forbundet med installationen fx hvis el-kapaciteten skal udvides. Dette godtgøres ikke, når du flytter.
  • Ændringer på eksisterende vandinstallationer skal udføres af autoriseret vvs-installatør.
  • Ændringer på eksisterende el-installationer skal udføres af autoriseret el-installatør.
  • Evt. ny elforsyning fra kælder skal udføres efter anvisning fra og aftale med viceværten.
  • Boligselskabet kan besigtige installationerne indtil 14 dage efter anmeldelsesdatoen.
  • Når du flytter, kan Boligselskabet kræve reetablering af ændringer i boligen fx genetablering af køkkenbord eller genopsætning af skab, hvis du har fjernet et skab i forbindelse med installationen.

Kan man fremleje eller bytte bolig

Som lejer har du mulighed for at bytte eller fremleje din bolig efter nogle helt konkrete regler. 

Du er meget velkommen til, at kontakte os på mail bonord@bonord.dk eller på telefon 9892 6333 for yderligere information.

Kan man sætte sit individuelle præg på boligen

Du må meget gerne indrette og ændre din bolig, så den passer til dine behov.

F.eks. har du lyst til at flytte en væg, spærre en dør, opsætte nyt køkken eller renovere dit badeværelse er det muligt via råderetten.

Vi vil gerne hjælpe dig og guide dig igennem dine muligheder, som du også kan læse om her.

Vi er behjælpelige med yderligere information – kontakt os enten på bonord@bonord.dk eller 98 92 63 33.

Husk - at alle projekter SKAL godkendes af Boligselskabet Nordjylland, inden du går i gang.

Kan jeg overdrage min bolig

Du skal altid kontakte os, hvis du ønsker at overdrage din bolig. Bliver du skilt vælger du og din samlever selv, hvem der skal fortsætte lejemålet.

Det betyder ikke noget hvem, der er registreret som boligtager.

I tilfælde af dødsfald fortsætter din ægtefælle eller papirløse samlever (igennem mindst to år) som lejer.

Lever I papirløst, skal du og din samlever have haft fælles husstand i minimum to år, for at overdrage boligen til hinanden.

Overdragelse af boligen til børn er meget restriktive, og som udgangspunkt er det ikke muligt at overdrage sin bolig til sine børn.

Jeg skal flytte

Hvad skal jeg være opmærksom på ved fraflytning

Du kan opsige din bolig på bonord@bonord.dk. Oplys venligst hvornår lejligheden er tømt og klar til syn samt kontaktoplysninger.

Så snart vi har modtaget din opsigelse, sender vi boligen ud i tilbud til genudlejning - dog tidligst 14 dage efter fraflytning, som ligger indenfor din opsigelsesperiode, i henhold til din lejekontrakt.

Vi gør dig opmærksom på, at du har pligt til at fremvise boligen til tilbudte ansøgere.

 

Der gælder følgende opsigelsesperioder:

En almen familiebolig, ældrebolig samt plejebolig har en opsigelsesperiode på 3 måneder. Du skal sige din bolig op til den 1. i en måned. Bemærk, der er kun en måneds opsigelse på en plejebolig ved dødsfald.

En ungdomsbolig har 6 ugers opsigelse plus tiden frem til den 1. i en måned.

Ungdomsboliger i Aalborg kommune skal opsige til AKU. Du kan læse her hvordan.

 

Hvis du flytter, før de 3 måneder er gået:
Du kan godt flytte, før de 3 måneder er gået. Boligselskabet Nordjylland vil altid forsøge at leje boligen ud så hurtigt som muligt. Hvis vi ikke kan få lejet boligen ud tidligere, skal du betale husleje i de 3 opsigelsesmåneder.

 

Du skal rydde boligen og gøre rent, når du flytter:
Når du flytter, skal du rydde boligen og gøre den ren. De ting, der hører til boligen, skal stadig være der. Det gælder fastmonterede dele fx lamper og spejl i badeværelset. Det gælder også køleskab, komfur og emhætte, hvis det står i lejekontrakten.

 

Du skal aflevere alle nøglerne til boligen til personen, der syner din bolig.

 

For yderligere oplysning om fraflytning:

Se rengøringsvejledning.

Se  BL´s folder om fra- og indflytning. 

 

 

Blanketter

Nyttige links

Bo i Nord - Her kan du skrive dig på ventelisten til en ny bolig.

Borger.dk - Her kan du melde adresseændring og søge boligstøtte.

Hjørring Kommune - Her kan du f. eks. se, hvornår der bliver hentet affald på din adresse.

 

 

Cookies

Cookies
Ved at benytte vores hjemmeside, accepterer du, at vi bruger cookies.
 
Hvad er en cookie? 
En cookie er en lille datafil, som gemmes på din computer for at holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. Det er vigtigt at understrege, at en cookie ikke er et program og ikke indeholder virus.
 
Hjemmesidens brug af cookies:
For at vores hjemmeside fungerer, er det nødvendigt med cookies. Cookies er vores redskab til løbende at optimere og målrette hjemmesiden til dine behov. Boligselskabets cookies indeholder informationer om dine tidligere besøg på vores hjemmeside og, hvis du er medlem, om du er logget ind som medlem.
 
Herunder er en oversigt over hjemmesidens brug af cookies:
 
Nødvendige cookies:
Cookies til analyseformål indsamler på overordnet niveau information om din vej gennem www.bonord.dk. De analytiske cookies på www.bonord.dk er lavet specifikt til at virke på vores site, og hjælper os med at gøre din brugeroplevelse på www.bonord.dk endnu bedre. Vi bruger Google Analytics til at indsamle data fra de forskellige steder på www.bonord.dk.     [current-domain:name]
 
Præference cookies:
Disse cookies bruges til at sikre den optimale brugeroplevelse på hjemmesiden. Det er for eksempel valgte præferencer såsom valg, som gør navigation enklere. Vi bruger Drupal (Boligselskabets CMS system). Det er KUN Boligselskabet Nordjylland der har adgang til disse data.
 
Afvisning af cookies:
Du kan altid afvise FDAs cookies på din computer ved at ændre i din browsers indstillinger. Indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Vær dog opmærksom på, at hvis du afviser cookies, kan der være funktioner du ikke kan bruge, da de forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager.
 
Sletning af cookies:
Cookies som du tidligere har accepteret, kan efterfølgende slettes nemt. Du skal du starte med at finde ud af, hvilken browser du bruger og herefter klikke på det relevante link. Ved brug af flere browsere, skal du slette cookies i dem alle.
 
Kontakt os, hvis du er i tvivl om noget:
Hvis du har spørgsmål i forbindelse med dit besøg på www.bonord.dk, er du velkommen til at kontakte os.

Du kan læse mere om EU cookie lovgivningen ved erhvervsstyrelsen.